V České republice můžete podnikat jako právnická osoba nebo fyzická osoba. Základní rozdíl mezi jednotlivými osobami je ten, že fyzická osoba (OSVČ) ručí za všechny své neúspěchy v podnikání celým svým majetkem. Právnická osoba ručí pouze svým majetkem, popř. společník - společníci, pokud jejich vklady nebyly dosud splaceny.

Nejznámějšími právnickými osobami v ČR jsou akciová společnost a.s., evropská společnost SE nebo společnost s ručením omezeným s.r.o.

Základní kapitál akciové společnosti a evropské společnosti je tvořen akciemi. Akcie mohou být na jméno nebo na majitele. Držitelé akcie na majitele nejsou zapsáni ve výpise z obchodního rejstříku.