Snaha o upravení nadnárodní formy obchodní společnosti byla patrná již v 50. a 60. letech. Tato snaha však narážela na různost modelů akciového práva v jednotlivých státech.

Evropskou společnost lze založit pouze za určitých podmínek. Jako nejvíce podstatný vystupuje znak nadnárodního prvku a nutnost vytvořit základní kapitál alespoň 120 000 EUR.

SE (evropská společnost)  v České republice sice prozatím musejí uvádět  výši svého kapitálu v české měně, ale nic jim nebrání v tom uvádět stejné údaje v eurech.