Společnost s ručením omezeným s.r.o. je společnost, jejíž základní kapitál tvoří vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným s.r.o. může založit jedna osoba. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše u tří společností s ručením omezeným. Každý ze společníků může mít pouze jeden podíl.

Společnosti s.r.o., které nabízíme k prodeji, jsou ready-made společnosti, předzaložené společnosti připravené k prodeji. Takto založení společnosti jsou čisté, bez jakýchkoliv závazků či pohledávek.