Existuje několik modelů, jak se zakládají právnické osoby (a v rámci toho i obchodní společnost, pokud právnickými osobami jsou).

Podle systému volného zakládání je společnost založena a jako právnická osoba vzniká současně s uzavřením společenské smlouvy, popř. schválením stanov. Tento systém se uplatňoval a uplatňuje jen ojediněla a ve vztahu ke komerčně aktivním korporacím s vlastností právní subjektivity sporadicky.

Založením obchodní společnosti se rozumí její zřízení jako právnické osoby t.j. vytvoření právních předpokladů pro to, aby obchodní společnost následně jako právnická osoba zápisem do obchodního rejstříku také vznikla. Založení společnosti je tedy právní jednání, jímž je vytvořen základní hmotněprávní předpoklad pro vznik společnosti jako právnické osoby. Tomu v praxi, zvlášť ve složitějších a organizačně nebo kapitálově náročných případech, předchází řada přípravných kroků, které leckdy nacházejí vyústění v uzavření tzv. přípravné smlouvy.

Typickým právním úkonem, jímž se obchodní společnost zakládá, je společenská smlouva. Při založení akciové společnosti (a.s.) se společenská smlouva neuzavírá: její funkci nahrazují zakladatelská smlouva a zejména stanovy. Avšak v těch případech, kdy společnost o určité právní formě může založit i jedna jediná osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina, kterou vyhotoví a podepíše jediný zakladatel společnosti. Pro tato právní jednání se běžně používá generálního označení zakladatelské dokumenty.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Základní rozdíl mezi společenskými smlouvami a zakladatelskými listinami je tedy jen v počtu osob, jež jejich podpisem vyjadřijí svoji vůli. Zákoník mluví o podstatných částech smlouvy, správně by měla být řeč o jejích podstatných náležitostech. Tyto podstatné náležitosti jsou u jednotlivých typů obchodních společností různé.

Společnost jako právnická osoba vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Praxe v té souvislosti nejčastěji mluví o prvozápisu společnosti. Návrh na zápis musí být podán do devadesáti dnů od založení společnosti, popř. od doručení průkazu živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.