Naše společnost Vám může nabídnouty tyto druhy ready-made společností:

Společnost s ručením omezeným s.r.o. je řazena ke kapitálovým společnostem a má všechny základní rysy kapitálových společností, proti akciové společnosti, která je typicky společností kapitálovou, vykazuje však některé znaky, jež připomínají společnost osobní (změna společenské smlouvy se např. stále může realizovat dohodou všech společníků, společníci mohou být společenskou smlouvou zavázáni k tomu, aby svou osobní činností uskutečňovali účel, pro který byla společnost zřízena).

Akciová společnost a.s. je charakteristická tím, že její základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Organizační struktura společnosti je složitě uspořádána. Správu společnosti a provoz jejího podniku zajišťuje profesionální a placený aparát. Akcionáři se na řízení společnosti podílejí především účastí na jejím vrcholném orgánu, valné hromadě a k přijetí jejich rozhodnutí se nevyžaduje jednomyslnost; valná hromada se usnáší podle zásady většinového rozhodování, přičemž počet hlasů každého akcionáře podmiňuje síla jeho kapitálového podílu na základním kapitálu společnosti.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Evropská společnost SE je v mnoha aspektech stejná jako akciová společnost. Evropská společnost má základní kapitál v Eurech rozdělený do několika akcií. Ke vzniku evropské společnosti dochází za obdobných podmínek, jaké se vyžadují pro vznik tuzemských akciových společností.

Vlastní pořízení společnosti se dá rozdělit do tří kroků:

Prvním krokem je výběr vhodné společnosti pro Váš podnikatelský záměr a sdělení rozsahu požadovaných změn. S výběrem vhodného typu společnosti Vám rádi pomůžeme. V naší nabídce jsou společnosti s.r.o., a.s. a SE. Rozsah změn společnosti závisí na Vašem přání např. změna názvu nebo sídla společnosti, jmenování nových jednatelů, rozšíření předmětu podnikání  a převod či rozdělení obchodního podílu.

Druhým krokem je notářský zápis, kterým se nový jednatel či člen představenstva stává oficiálně statutárním orgánem společnosti. Zřízení živnostenských listů dle Vašich požadavků.

Třetím krokem je vyzvednutí aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, který již obsahuje požadované změny.