Pomůže Vám s čímkoliv. Už nemusíte dělat věci, které Vás štvou!

AAB virtuální asistentka Tína je Váš osobní pomocník, který zařídí na úřadech (téměř) vše, co Vás napadne. Samozřejmě v mezích zákona.

Jdou na Vás mrákoty, když si představíte, že musíte něco vyřídit na úřadě? Tína tam chodí denně a po mnoho let... Už se naučila s úředníky mluvit... Úředničtinou. Asi Vás tak mluvit nenaučí, ale čas a starosti Vám ušetří určitě.

Potřebujete něco zařídit nebo zjistit? Místo hodin strávených hledáním "co, kam, kdy a kde" zavolejte 602 657 667 a je to. Tína se o všechno postará a Vy se můžete věnovat činnostem, která Vás baví.

Asistentka Tína:

 • Pomůže Vám s Vaší registrací k DPH, včetně přípravy nezbytných dokumentů. Více zde.
 • Odpoví na jakékoli výzvy nebo žádosti ze strany orgánů veřejné správy včetně přípravy nezbytných dokumentů.
 • Zařídí jakékoli záležitosti související s vyřizováním živnostenských oprávnění nebo jiných záležitostí ohledně podnikatelských oprávnění.
 • Zastoupí Vás při všech kontrolách, ať už budou přicházet ze živnostenského nebo finančního úřadu
 • Jednání se správou sociálního zabezpečení nebo se zdravotními pojišťovnami a jakýmikoli dalšími vykonavateli veřejné správy.

Tína je tu pro Vás a vždy dělá všechno pro to, aby Vám vykouzlila úsměv na tváři. AAB asistentka Tína profesionální servis AAB pomůže, odpoví, zařídí, zastoupí, jedná.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zákon říká, že plátce DPH je ten, kdo je povinen platit DPH, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost a jeho obrat za 12 předcházejících kalendářních měsíců přesáhne stanovenou částku.

Plátce DPH musí být také každá osoba, která poskytuje  služby mezinárodně v rámci EU.

Termínem každá osoba je míněno podnikatel (OSVČ) nebo obchodní společnosti.

Podnikatel nebo obchodní společnost se může stát plátcem DPH (daně z přidané hodnoty) z několika důvodů:

- obrat překročí za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích stanovenou částku

- společnost nebo podnikatel o plátcovství DPH dobrovolně požádá

Ve chvíli, kdy se podnikatel nebo obchodní společnost stane plátcem DPH, musí podávat měsíčně nebo čtvrtletně (dle rozhodnutí příšlušného finančního úřadu) daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

DPH je daň, kterou připočítávají plátci DPH k poskytovaným službám nebo prodávanému zboží. Tuto daň odvádějí dodavatelé či registrovaní plátci po vyfakturování nebo úhradě od odběratelů finančnímu úřadu.

Plátcem DPH se může stát jak podnikatel(OSVČ) tak i obchodní společnost.

Aktuální sazby DPH

21% - základní sazba DPH (naprostá většina zboží a služeb)

15% - první snížená sazba (potraviny, hromadná doprava, zdravotnické a pečovatelské služby - viz příloha 2 a 3 zákona o DPH)

10% - druhá snížená sazba (kojenecká výživa, léky, hudebniny, knihy)

Od DPH jsou některé služby osbovozeny (rozhlasové a televizní vysílání, zdravotnictví, některé poštovní služby - viz §51 zákona o DPH)

Co je svěřenský fond? Jistota a doposud neskýtané možnosti a výhody.

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného.

Majetek vložený do fondu přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, (zakladatele) a stává se majetkem anonymním a samostatným. Svěřenský fond lze tak využít velmi efektivně, mimo jiné jako nástroj k ochraně vlastního majetku.

Výhody sveřenského fondu?

 • Anonymita vlastnictví (i v případě s.r.o.).
 • Nedotknutelnost majetku fondu v případě exekuce na majetek zakladatele, správce či obmyšleného

Tedy:

Do svěřenského fondu je vložen zakladatelem nějaký majetek (např.firma nebo dům). Vložením tohoto majetku zakladatele dojde právně k oddělení osobního majetku zakladatele od majetku fondu a tím k jeho anonymizaci a nepostižitelnosti exekucí.

Zakladatel rovněž při založení fondu určí osobu správce a beneficienta (tím může být i sám zakladatel), tedy zakladatel sám určí, kdo a jak a kdy bude s majetkem disponovat a komu a za jakých podmínek nakonec po naplnění učelu fondu majetek připadne.

Jednoduše:

Založíte Svěřenský fond. Vložíte do něj nějaký majetek např. Vaši firmu  nebo Váš dům. Tímto krokem firmu-dům přestanete oficiálně vlastnit, ale přitom firmu-dům vlastně stále vlasníte. Tedy nevlastníte, firmu-dům vlastní fond.

Vy firmu-dům budete vlastnit možná v budoucnu. Tedy pokud budete v budoucnu firmu-dům chtít vlastnit. Zatím jen rozhodujete o fondu, tedy nerozhodujete. Rozhoduje správce, tedy možná Vy.

Majetek svěřenského fondu není ani ve vlastnictví správce, ani ve vlastnictví zakladatele, ani ve vlastnictví osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Tato osoba bude majetek vlastnit až bude důvod, aby bylo plněno. Tedy pokud nastane důvod, aby bylo plněno.

Nepřehledné?

Tak přijďte nezávazně k nám do kanceláře na kávu a probereme to osobně a podrobně. Najdeme společně řešení i pro Vás tak, jako u jiných fondů, které jsme zakládali, nebo spravujeme.

Co nabízíme?

 • Založení fondu s vkladem Vašeho majetku.
 • Připravené řešení zahrnující fond + společnost
 • Správu fondů
 • Nominální servis (poskytování osob správců fondů)

Jsme profesionální administrátor svěřenských fondů. Neříkáme Vám, co máte dělat, ani jak je založit fond složité a drahé. Nabízíme Vám naše získané zkušenosti, možnost porovnání a konzultace. Přesvědčte se sami...

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Zavoláme Vám!

Chcete se nás na něco zeptat?

phone

Napište nám Váš telefon
Zavoláme Vám zpět

 

 

raif