Co je švarcsystém

Švarcsystém je v České republice označení pro nelegální formu zaměstnávání, kdy zaměstnavatel najímá pracovníky na základě živnostenského oprávnění místo standardní pracovní smlouvy. Tato praxe umožňuje firmám vyhnout se placení sociálních a zdravotních odvodů a dalších nákladů spojených s klasickým zaměstnaneckým poměrem. I když může švarcsystém přinášet určité finanční výhody pro obě strany, je v rozporu se zákonem a může mít vážné právní důsledky.

Jak švarcsystém funguje

V praxi švarcsystém funguje tak, že firma najímá osoby s živnostenským listem (OSVČ) namísto toho, aby je zaměstnala na pracovní smlouvu. Tito pracovníci pak vykonávají práci podobnou zaměstnancům, ale oficiálně jsou považováni za samostatné podnikatele. To znamená, že nejsou podřízeni pracovním podmínkám a právům, které platí pro běžné zaměstnance, jako jsou například nárok na dovolenou, ochrana před výpovědí nebo placené nemocenské pojištění.

Historie a původ švarcsystému

Pojem "švarcsystém" vznikl podle českého podnikatele Miroslava Švarce, který v 90. letech tento systém poprvé zavedl ve své firmě. V té době využíval mezery v zákonech, které umožňovaly tuto formu zaměstnávání. Postupně se však ukázalo, že švarcsystém vede k znevýhodnění zaměstnanců a k narušení trhu práce, a proto byl v roce 1992 zakázán.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Právní postavení švarcsystému

V České republice je švarcsystém od roku 1992 nelegální. Právní rámec, který upravuje zákaz švarcsystému, je zakotven v zákoníku práce a v dalších právních předpisech. Podle těchto zákonů je zaměstnavatel povinen uzavřít s pracovníkem pracovní smlouvu, pokud práce vykazuje znaky závislé práce, tedy práce vykonávané osobně, podle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem, na jeho odpovědnost, za odměnu a v pracovní době určené zaměstnavatelem.

Sankce a důsledky

Pokud je švarcsystém odhalen, hrozí jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci vysoké sankce. Firmy mohou čelit pokutám až do výše několika milionů korun, zatímco zaměstnanci mohou být povinni zpětně doplatit daně, sociální a zdravotní pojištění. Inspekce práce a další orgány mají pravomoc provádět kontroly a odhalovat nelegální zaměstnávání.

Výhody pro zaměstnavatele
- Nižší náklady na zaměstnance (bez povinnosti platit odvody a benefity).
- Flexibilita v najímání a propouštění pracovníků.

Výhody pro zaměstnance
- Vyšší čistý příjem (bez srážek na odvody).
- Možnost práce pro více zaměstnavatelů současně.

Nevýhody pro zaměstnavatele
- Vysoké riziko právních postihů a pokut.
- Nestabilita pracovních vztahů a nižší loajalita pracovníků.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------Nevýhody pro zaměstnance
- Chybějící sociální a zdravotní zabezpečení.
- Žádné pracovní jistoty a ochrana práv zaměstnanců.
- Riziko zpětného doměření daní a odvodů.

Jak rozpoznat švarcsystém
- Práce je vykonávána na základě pokynů zaměstnavatele.
- Pracovník používá nástroje a materiál zaměstnavatele.
- Pracovní doba a místo výkonu práce jsou určeny zaměstnavatelem.
- Pracovník je za svou práci pravidelně odměňován.

Švarcsystém představuje významný problém na českém pracovním trhu. I když může krátkodobě přinést finanční výhody, dlouhodobé následky mohou být velmi vážné. Zaměstnavatelé i zaměstnanci by měli být obezřetní a dodržovat platné zákony, aby se vyhnuli právním problémům a zajistili stabilitu a spravedlivé podmínky na trhu práce.

Virtuální kancelář je služba, která je určena pro podnikatele a obchodní společnosti, které využívají virtuální sídlo a potřebují vést se zákazníkem nebo obchodním partnerem jednání. Nebo si zkrátka potřebují zařídit nějaké záležitosti na počítači či telefonu a jsou mimo svůj domov.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Як працює комплаєнс з ПДВ

повернутися до попередньої сторінки

мають декілька основних обов'язків, пов'язаних з розрахунком та поданням декларації ПДВ. Основні процедури такі:

  1. Розрахунок ПДВ

Платники ПДВ повинні за кожний податковий період обчислити суму ПДВ, яку вони зобов'язані сплатити. Цей розрахунок базується на різниці між ПДВ, яку платник зарахував і стягнув від своїх клієнтів (вихідний ПДВ), та ПДВ, яку він сплатив при купівлі товарів і послуг, використаних для його бізнесу (вхідний ПДВ).

Якщо вихідний ПДВ вищий, ніж вхідний ПДВ, різниця є сумою, яку платник ПДВ повинен сплатити державі. Якщо, навпаки, вхідний ПДВ вищий, ніж вихідний ПДВ, платник ПДВ має право на повернення різниці.

  1. Подання декларації ПДВ

Платники ПДВ повинні подати декларацію ПДВ за кожний податковий період. Це документ, який містить деталі про розрахунок ПДВ і який подається електронно через веб-сайт податкової служби.

Декларація ПДВ зазвичай подається в кінці податкового періоду, яким може бути місяць або квартал, залежно від податкового органу.

  1. Контрольна звітність

Крім декларації ПДВ, платники ПДВ також повинні подавати так звану контрольну звітність. Ця звітність містить детальну інформацію про всі транзакції з товарами і послугами, на які поширюється ПДВ. Контрольна звітність служить для кращого контролю правильності розрахунку ПДВ і також подається електронно.

  1. Зведена звітність

Платники ПДВ, які проводять транзакції в межах ЄС, повинні подати додаткову зведену звітність. Ця звітність містить інформацію про поставку товарів і послуг між країнами ЄС.

Усі ці обов'язки можуть бути складними і вимагають правильного обліку і бухгалтерії. Тому часто вигідно скористатися послугами професійного бухгалтера. Наш бухгалтерський офіс пропонує подання всіх необхідних декларацій і документів як частину обліку для вашого бізнесу або комерційної.

повернутися до попередньої сторінки

-----------------------------------------------------------------------------

Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 602 657 667

електронна поштаTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Акція спільності

повернутися до попередньої сторінки

(коротко АС) (чеськ. Kmenový list) – цінний папір, який представляє пай у товаристві з обмеженою відповідальністю (товаристві з обмеженою відповідальністю).

Акція спільності є документом, який засвідчує власність паю у ТОВ і служить для підтвердження майнових прав та участі у товаристві. Тому логічно і розумно, що власник паю повинен мати фізичний доступ до акції спільності та забезпечувати її захист як цінний папір. Це дозволяє власнику паю здійснювати передачу паю та застосовувати свої права, пов'язані з власністю.

Важливо, щоб власник акції спільності забезпечив її безпеку і захист від втрати або незаконного використання.

Основні дані акції спільності включають:

  1. Ідентифікаційні дані власника: Ім'я та прізвище власника паю, ідентифікаційний номер або дата народження (для ідентифікації).

  2. Інформація про товариство: Назва товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та ІПН (ідентифікаційний номер платника податків).

  3. Паю у товаристві: Розмір та деталі паю власника в основному капіталі товариства.

  4. Дата видачі акції спільності: Дата, коли акція спільності була видана власнику.

  5. Захисні елементи: Акція спільності може містити різноманітні захисні елементи, такі як серійні номери, печатки, підписи відповідальних осіб та ін., для запобігання підробці.

Важливо зрозуміти, що конкретні вимоги до акції спільності можуть бути встановлені внутрішніми правилами товариства або домовленостями між учасниками. Рекомендується звернутися до спеціалізованого юриста або нотаріуса для отримання конкретної інформації та вимог, що стосуються акції спільності та її змісту.

повернутися до попередньої сторінки

-----------------------------------------------------------------------------

Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 602 657 667

електронна поштаTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

повернутися до попередньої сторінки

Європейська спільнота (SE) є юридичною формою, яку можуть обрати компанії з міжнародними активностями, в тому числі і в Чеській Республіці. Це юридична особа, яка дає підприємцям в Європі можливість об'єднати свої діяльності під однією компанією, тим самим зменшуючи витрати та спрощуючи адміністративні процеси. Правове регулювання європейської спільноти встановлене на рівні Європейського Союзу Директивою про Європейську спільноту (2001/86/ЄС).

В Чеській Республіці підприємці можуть використовувати юридичну форму європейської спільноти з 2004 року. Європейська спільнота заснована на основі європейського регулювання, тому її діяльність керується європейським правом. У Чеській Республіці європейська спільнота регулюється Законом № 187/2006 Сб., про Європейську спільноту (SE), яким виконується Директива про Європейську спільноту.

Європейську спільноту в Чеській Республіці можна заснувати як нову, так і шляхом трансформації вже існуючого підприємства. Для трансформації вже існуючого підприємства необхідно виконати певні умови та процедури, які детально описані в Законі про Європейську спільноту.

Європейська спільнота в Чеській Республіці є повністю юридичною особою, що означає, що вона має право на волод іння майном, укладання договорів та право на судову захист. Так само, як і в інших юридичних осіб, європейська спільнота відповідає за свої зобов'язання своїм майном та зобов'язана дотримуватися законів та правил, які діють в Чеській Республіці.

Оскільки європейська спільнота є юридичною формою, яка є предметом європейської законодавства, основні принципи та вимоги для заснування та функціонування європейської спільноти є однаковими в усій Європейській Спільноті. Це спрощує процес створення та управління компаніями та підвищує ефективність підприємницької діяльності на європейському рівні.

-----------------------------------------------------------------------------

Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 602 657 667

електронна поштаTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

У Чеській Республіці європейські спільноти передусім представлені їх органами статуту, тобто радою або наглядовою радою. Ці органи відповідають за управління та адміністрування компанії та представляють її перед третіми особами.

Закладений капітал у компаніях є мінімальною сумою, яку засновники компанії повинні внести як власний капітал під час її створення. Ця сума слугує як основний капітал компанії, з якого сплачуються зобов'язання компанії перед кредиторами та забезпечується стабільність компанії.

У Чеській Республіці мінімальна сума основного капіталу для обмежених підприємств відрізняється. Тоді як мінімальна сума основного капіталу для акціонерних товариств складає 2 000 000 крон, мінімальна сума основного капіталу для підприємств з обмеженою відповідальністю становить 1 крону. Проте для підприємств з обмеженою відповідальністю рекомендується встановлювати більший основний капітал, щоб забезпечити більшу стабільн

ість та довіру до компанії з боку потенційних інвесторів та бізнес-партнерів.

Основний капітал у європейської спільноти становить 120 000 євро.

повернутися до попередньої сторінки

-----------------------------------------------------------------------------

Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 602 657 667

електронна поштаTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------