Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) vzniká jako právnická osoba vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Praxe v této souvislosti mluví nejčasněji o prvozápisu společnosti.

Založení s.r.o. vzniká dnem, ke kterému je do obchodního rejstříku zapsána (a to počátkem tohoto dne). Den, k němuž má být obchodní společnost zapsána, lze rejstříkovému soudu navrhnout: pak platí, že ji soud (jsou-li pro to splněny právní podmínky) k navrženému dni do obchodního rejstříku také zapíše. Právě uvedené však neplatí, jestliže rejstříkový soud vydá usnesení o povolení zápisu až po uplynutí navrženého dne. V takovém případě, stejně jako za situace, kdy den, k němuž má být společnost do rejstříku zapsána, v příslušném podání obsažen není, ji soud do obchodního rejstříku zapíše ke dni, kdy jeho usnesení nabylo právní moci.

Může se stát, že zakladatelský dokument nebude formou či obsahem odpovídat kogentním předpisům zákona. Společnost lze za neplatnou prohlásit jen soudním rozhodnutím. To je možné vydat na návrh i bez návrho, vždy však jen z některého z těch důvodů, které zákon taxativně uvádí:

  • zakladatelský dokument nebyl vůbec pořízen
  • zakladatelský dokument nebyl pořízen v zákonné formě
  • zakladatelský dokument neobsahuje zákonné údaje
  • nebyly respektovány předpisy o minimálním splacení vkladů
  • skutečný předmět podnikání nebo činnosti společnosti jsou zakázány nebo odporují veřejnému pořádku
  • všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům
  • v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Základní kapitál je právní pojem a institut, který má značný význam pro zákonnou úpravu kapitálových společností. Obchodní zákoník jej chápe jako souhrnné nominální vyjádření celkové výše všech vkladů všech společník do obchodní společnosti. Tím je dána obecná charakteristika základního kapitálu jako fixního číselného údaje, který nepodléhá automatickým změnám v závislosti na tom, jak se plynule mění majetkové poměry společnosti. Výši základního kapitálu lze změnit jen formalizovanými právními postupy označovanými jako zvýšení nebo snížení základního kapitálu.