Společníkem ve společnosti s ručením omezeným může být fyzická nebo právnická osoba. Každý společník může mít v jedné společnosti pouze jeden podíl.  Podíl na obchodní společnosti představuje účast společníka v této společnosti a z ní plynoucí povinnosti a práva.