Prodej s.r.o. společností s ručením omezeným je nejlepší způsob pořízení ready-made společnosti. Na takto koupenou s.r.o. můžete začít podnikat do 24 hodin. Ready-made s.r.o. jsou společnosti založené za účelem dalšího prodeje. Společnosti jsou bez zaměstnanců a bez historie. Neváznou na nich žádné pohledávky ani závazky.

Společnost s.r.o. zastupuje jednatel. Jednatel může být jeden nebo více. Pokud je jednatelů více mohou společnost zastupovat buď každý samostatně nebo společně.

Majitelem společnosti je majitel obchodního podílu - společník. Společník může v jedné společnosti s ručením omezeným vlastnit pouze jeden podíl. Minimální výše podílu, pokud je společníků více, je 20 000 Kč.

Základní kapitál společnosti činí ze zákona minimálně 200 000 Kč.

Prodej s.r.o. společností je možný také na splátky - více Firmy na splátky.