Prokurista je zmocněnec k právním úkonům. Prokura je zvláštní plná moc, s jejíž pomocí zmocňuje podnikatel zapsaný v Obchodní rejstřík fyzickou osobu k úkonům, ke kterým může docházet při provozu podniku. Prokurista může být osoba, která je plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Prokurista nemusí mít s podnikatelem nebo obchodní společnosti uzavřen žádný pracovně-právní vztah. Prokurista je platný dnem zápisu na Obchodní rejstřík.