Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud.

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, některé podnikající zahraniční osoby, FO - fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají, další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Nejčastější typy obchodních společností v České republice jsou akciové společnosti a.s., evropské společnosti SE nebo společnosti s ručením omezeným s.r.o.