Obchodní společnosti jsou právnické (virtuální) osoby, které jsou založené pro podnikání. Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Obchodní společnosti se dělí na osobní a kapitálové. Vedle těchto dvou typů obchodních společností existují ještě evropské obchodní společnosti např. evropské společnosti (evropská akciová společnost) SE.

Obchodní společnosti mají ze zákona základní kapitál v různé výši, např. akciová společnost (a.s.)má základní kapitál 2 miliony Kč, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)pouze 200.000 Kč.