Evropská obchodní společnost je nová forma nadnárodní právnické osoby. Její základní kapitál tvoří akcie na jméno nebo akcie na majitele, stejně jako u české akcivé společnosti. Rozdíl je ve výši základního kapitálu, který činí u evropské společnosti 120.000 euro.

Zakladatelé evropské společnosti se při jejím založení musí rozhodnout zda zvolí dualistický systém nebo monistický systém.

Dualistický systém je víceméně shodný s českou akciovou společností.

Monistický systém naší úpravy vychází z francouzské předlohy. Neexistuje zde dozorčí rada. Existuje zde valná hromada, správní rada a statutární orgán.

Monistický systém má klasický model, kde statutárním orgánem je generální ředitel, jenž je i předsedou správní rady. Předseda je volen správní radou a správní rada je volena valnou hromadou.

Oddělený model monistického systému má jak generálního ředitele tak i předsedu správní rady.

Nyní je možné pořídit i evropskou společnost - firma na splátky. Více informací ZDE.