Koupě společnosti online je jednoduchý až snadný proces. K okamžitému prodeji jsou připraveny tyto společnosti:

Společnost s ručením omezeným - obchodní společnost, jejíž základní kapitál je 200.000 Kč a je tvořen vklady společníků. Společnost zastupují jednatelé.

Akciová společnost - čistě kapitálová společnost. Hodnota základního kapitálu je 2.000.000 Kč, který je rozdělen na akcie. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Kontrolním orgánem dozorčí rada.

Evropská společnost - je evropská akciová společnost. Základní kapitál společnosti je 120.000 Euro. Představenstvo ani dozorčí rada nemusí být tříčlenná. Evropská společnost může přesunout sídlo do kterékoliv členské země Evropské unie.