Od 1.1.2014 nahradil zákon o obchodních korporacích (ZOK) stávající obchodní zákoník. Co neřeší nový zákon o obchodních korporacích je řešeno v novém občanském zákoníku. S touto změnou souvisí také povinnost obchodních společností, které byly založené před 1.1.2014 podle obchodního zákoníku povinnost přistoupit k novému zákonu o obchodních korporacích. Přistoupení musí být oficiálně provedeno prostřednictvím notářského zápisu a obchodního soudu, který změnu promítne do výpisu z obchodního rejstříku.