Home Office podle novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce přináší nová pravidla pro práci z domova. Kdo má na ni nárok, jaké jsou podmínky a kdy může zaměstnavatel zrušit home office?

Návrat do kanceláří

Po odeznění pandemie covidu se některé firmy vrátily k původnímu režimu a home office je opět jen výjimečný. Nicméně, firmy stále nabízí alespoň částečnou možnost práce z domova, zejména na pozicích, kde to povaha práce umožňuje.

Novela zákoníku práce

Od září minulého roku platí novela zákoníku práce, která zásadně mění pravidla pro home office. Nově nezáleží, odkud člověk pracuje, ať už je to doma, na chalupě, v kavárně nebo v hotelovém pokoji. Podmínkou je písemná dohoda, ve které musí být uvedeno místo (či místa) výkonu práce.

Kdo má právo na home office?

Home office je oblíbený zejména pro svoji flexibilitu, kterou ocení rodiče malých dětí, maminky na rodičovské dovolené, studenti a mladí lidé, kteří rádi cestují. Novela zákoníku práce stanovuje, že zaměstnavatel nemusí žádost o práci z domova přijmout, pokud nejde o těhotné ženy, pečující o dítě mladší 9 let nebo osoby starající se o handicapované či invalidy. Pokud zaměstnavatel odmítne těmto skupinám home office poskytnout, musí své rozhodnutí dostatečně odůvodnit.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Náklady na práci z domova

Zaměstnanci pracující z domova mají právo na proplacení nákladů spojených s výkonem práce, jako je elektřina, plyn, voda a internet. Tyto náklady lze buď prokázat, nebo využít paušální částku stanovenou vyhláškou, která pro letošní rok činí 4,50 Kč za hodinu. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout, že náklady proplácet nebude, což je poměrně běžná praxe.

Příplatky za práci z domova

Přestože zaměstnanec pracuje z domova, má nárok na příplatky za práci v noci, ve svátek nebo o víkendu. Zaměstnavatel může tuto povinnost obejít dohodou se zaměstnancem, že v uvedených dnech pracovat nebude.

Ukončení home office

Frekvenci práce z domova zákoník práce nestanovuje, záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o práci na dálku lze písemně ukončit bez udání důvodů, buď dohodou, nebo s 15denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta může být i kratší, pokud se na tom obě strany dohodnou.

Nařízení home office zaměstnavatelem

Zaměstnavatel nemůže nařídit home office bez dohody se zaměstnancem, s výjimkou případů, kdy to stanoví opatření orgánu veřejné moci, například během pandemie.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Hybridní režim

Hybridní režim, kdy zaměstnanci pracují část týdne z domova a část v kanceláři, se ukázal být efektivním řešením. Lidé, kteří mají možnost volby, jsou často spokojenější a motivovanější.

Home office zůstává důležitým benefitem a flexibilním řešením, které může výrazně přispět ke spokojenosti a efektivitě zaměstnanců.

Poslední Milostivé léto

Poslanci schválili novou oddlužovací akci, která lidem odpustí část dluhů na zdravotním pojištění.

Letošní Milostivé léto se uskuteční od 1. července do 30. listopadu. Během tohoto období musí dlužníci zaplatit dlužné pojistné, přičemž zdravotní pojišťovny, zejména VZP, jim odpustí penále a poplatky.

Menší dluhy bude možné splatit jednorázově, zatímco dluhy nad pět tisíc korun lze rozdělit až do dvanácti splátek a dluhy nad padesát tisíc korun až do 36 měsíčních splátek.

První dvě Milostivá léta se zaměřovala na soudní exekuce a odstranění administrativních překážek. Další akce, spoluorganizovaná ministerstvy práce a financí, pomohla s nedoplatky na sociálním pojištění, daních a dluzích u celní správy.

Nyní se řeší nedoplatky na zdravotním pojištění. Odhaduje se, že zaplacené pojistné u VZP by mohlo dosáhnout desítek milionů korun.

Letošní Milostivé léto se zaměří na dluhy na zdravotním pojištění, ale pouze na ty vymáhané v rámci daňové exekuce. K zahájení daňové exekuce muselo dojít nejpozději do 31. prosince 2023.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo zdravotnictví omezilo nové Milostivé léto na dluhy vymáhané v daňové exekuci, aby pojišťovny nepřišly o finance pro fondy prevence.

Podle některých je důležitější zaměřit se na systémové řešení, zejména na novelu insolvenčního zákona, která je ve zpoždění a může přinést sankce v řádu desítek milionů korun. Poslanci mají novelu projednávat tento týden.

Nevyzvednuté dvě miliardy ve Sberbank

Insolvenční soud naposledy prodloužil lhůtu pro výplatu zbývajících peněz věřitelům zkrachovalé Sberbank. Lidé a firmy, kteří dosud nepožádali o výplatu svých zablokovaných peněz ze Sberbank, mají čas do 14. července 2024. Výplatu spravuje insolvenční správkyně Jiřina Lužová, která byla pověřena prodejem veškerého majetku banky s cílem uspokojit co nejvíce věřitelů. Díky prodeji úvěrového portfolia a hmotného majetku se jí podařilo vrátit věřitelům 95 % jejich peněz.

Z původních 15 300 věřitelů bylo zatím vyplaceno přibližně 9 tisíc, celkem přes 52,9 miliardy korun. K dispozici je stále 1,9 miliardy korun, o které se nikdo nehlásí, a proto insolvenční správkyně požádala soud o poslední prodloužení termínu pro vyplacení.

Sberbank padla během několika dní v únoru 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Čeští klienti začali hromadně vybírat své vklady, což vedlo k uzavření všech českých poboček a vypnutí digitálního bankovnictví. Česká národní banka jí následně odebrala licenci.

Od 9. března 2022 začala Komerční banka podle nařízení Garančního systému finančního trhu (GSFT) vyplácet vklady do hodnoty 2,5 milionu Kč, které jsou ze zákona pojištěny na dobu 3 let, tedy do 10. března 2025.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

V červnu 2022 začal GSFT vyplácet zvýšené náhrady prostřednictvím Komerční banky. Ty se týkaly vkladů pocházejících z prodejů nemovitostí, dědictví, penzijního připojištění nebo odstupného. Klienti se zůstatky nad 4 999 000 Kč museli o výplatu zbytku žádat insolvenční správkyni Jiřinu Lužovou.

Úvěrové portfolio Sberbank převzala Česká spořitelna. Klienti s úvěry u Sberbank se stali klienty České spořitelny s původními podmínkami úvěru. Špatné úvěry byly prodány inkasním společnostem.

Pád Sberbank ukázal, jak dobře funguje český záchytný systém finančního trhu. Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 eur. Garanční systém finančního trhu dohlíží na pojištění a spravuje Fond pro řešení krize.

Výplatu náhrad organizuje Garanční systém finančního trhu, který pověřuje tuzemské banky, aby peníze klientům vyplatily. Výplaty začínají do 7 pracovních dní od rozhodnutí České národní banky o platební neschopnosti instituce a probíhají 3 roky.

Majetek banky je v rámci insolvenčního řízení rozprodán a výtěžek je rozdělen mezi věřitele. Nejprve jsou uspokojeny pohledávky zaměstnanců, poté státu a nakonec ostatních věřitelů.

Insolvenční řízení nezbavuje dlužníky jejich závazků. Úvěry a hypotéky zůstávají v platnosti a je nutné je splácet na nové splátkové účty.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Z prodeje majetku banky se vracejí peníze do Garančního systému finančního trhu, který je poskytl pro výplatu pojištěných vkladů. GSFT oznámil, že obdržel 95 % pohledávky, tedy 26 miliard Kč, které byly vráceny do Fondu pojištění vkladů.

Pojištění se nevztahuje na účty institucí jako jsou pojišťovny, zdravotní pojišťovny, stát, obce a některé další. Výjimku tvoří malé obce s ročními daňovými příjmy nepřesahujícími ekvivalent 500 000 eur, které musí o pojištění zažádat. Pojištěny nejsou ani směnky, dluhopisy, akcie, kryptoměny a obsah bezpečnostních schránek. Náhrada je vyplácena do výše 100 000 eur na osobu u jedné instituce, s možností navýšení v případě dočasně vysokých zůstatků.

Zákaz starých kotlů se blíží

Od 1. září bude zakázán provoz kotlů první a druhé emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že další odklad už nepřijde. Vyzývá občany, aby využili současné dotace na výměnu kotle, které budou po prázdninách nižší. Navíc se začnou provádět kontroly a hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Proč se zákaz starých kotlů přiblížil?

Zákaz kotlů s emisní třídou nižší než třetí je zakotven v zákoně o ochraně ovzduší již od roku 2012 a několikrát byl odložen. Termín 1. září 2024 však zůstává definitivní.

Kdo je zákazem ovlivněn?

Většina kotlů již splňuje třetí emisní třídu, takže se jich zákaz netýká. Nicméně, 14 % domácností stále topí tuhými palivy a 6 % používá uhlí.

Co se stane po 1. září?

Po 1. září začnou obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolovat zdroje tepla. Cílem kontrol není primárně udělovat pokuty, ale přimět k výměně kotlů. Nejprve kontroloři vyzvou k nápravě, a pokud k ní nedojde, může být uložena pokuta až 50 tisíc korun.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Jaké dotace jsou k dispozici?

Výše dotací z obou programů klesne od září o jednotky až desítky tisíc korun podle druhu vytápění. Pokud máte podanou žádost nebo dojednanou výměnu, bude při kontrolách brán ohled na tuto skutečnost, i když výměna kotle nebude do 1. září dokončena.

Aktuální možnosti pro výměnu kotle

Pátá vlna kotlíkových dotací stále běží a žádosti se podávají na krajských úřadech. Dotace se vyplácí zálohově. Od roku 2022 jsou určeny pouze pro nízkopříjmové domácnosti, jako jsou starobní důchodci, invalidní důchodci třetího stupně a domácnosti s příspěvkem na bydlení, přičemž dotace může pokrýt až 95 % uznatelných nákladů. Netýká se podnikatelů a firem.

Kotlíkové dotace lze kombinovat s programy Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light, kde ostatní mohou žádat o dotaci pokrývající maximálně 50 % uznatelných nákladů.

Co dělat po 31. srpnu 2024?

Po letních prázdninách bude podpora výměny kotlů nižší. Kotlíkové dotace skončí a podpora bude možná pouze v rámci Nové zelené úsporám a Nové zelené úsporám Light. Přesné parametry ministerstvo oznámí v červnu.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Nicméně bude možné získat podporu na výměnu jakéhokoli kotle na tuhá paliva za ekologičtější zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu.

Využijte poslední šanci na výhodné kotlíkové dotace a předejděte možným pokutám a nepříjemnostem s novými nařízeními.

Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas

Pokud doma sledujete televizi nebo posloucháte rádio, máte zákonnou povinnost platit koncesionářské poplatky, jinak vám hrozí pokuta.

Proč platíme poplatky za Českou televizi a Český rozhlas

Koncesionářské poplatky jsou klíčovým zdrojem financování veřejnoprávního vysílání v mnoha zemích, včetně České republiky. Zde poplatky zajišťují provoz České televize a Českého rozhlasu. Podle zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích slouží tyto poplatky k tomu, aby veřejnoprávní média byla nezávislá na politických vlivech a nebyla financována ze státního rozpočtu.

Kdo musí platit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas?

Poplatky musí platit každý, kdo vlastní zařízení schopné přijímat rozhlasový nebo televizní signál. To zahrnuje nejen klasické televize a rádia, ale také zařízení jako televizory připojené k internetu či rádia v automobilech. Poplatek se vztahuje na celou domácnost bez ohledu na počet členů. V případě pronájmu bytu poplatek platí nájemník. Pokud přijímač používáte déle než měsíc, povinnost platit se vztahuje i na vás. Podnikající živnostníci a právnické osoby musí platit poplatek za každý rozhlasový přijímač, který užívají nebo vlastní více než 1 měsíc. Od roku 2025 budou poplatky zahrnovat i zařízení jako mobily a tablety. Pro OSVČ a společnosti bude platba stanovena podle počtu zaměstnanců, přičemž malé firmy a OSVČ budou osvobozeny, zatímco větší firmy budou platit násobky základního poplatku.

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kdo je osvobozen od placení koncesionářských poplatků?

Poplatky se neplatí za monitory počítačů, tablety (zatím), notebooky nebo mobilní telefony (zatím). Výjimku tvoří pouze zařízení s tunery VKV/FM nebo DVB-T/T2/C. Osvobozeni jsou neslyšící a nevidomé, stejně jako domácnosti s příjmy nižšími než 2,15násobek životního minima, což musí prokazovat každých šest měsíců. Pokud vlastníte rádio nebo televizi na chalupě, platíte pouze jeden poplatek.

Výše koncesionářských poplatků v roce 2024

V roce 2024 činí koncesionářské poplatky:

- Televize: 135 Kč měsíčně

- Rádio: 45 Kč měsíčně

Poplatky je nutné uhradit do 15 dnů od nabytí přijímače nebo nastěhování se do nového bydliště. Platit lze měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Zdražení od roku 2025

Od roku 2025 se koncesionářské poplatky zvýší:

- Televize: 150 Kč měsíčně

- Rádio: 55 Kč měsíčně

-----------------------------------------------------------------------------

Pro více informací volejte na tel.: 602 657 667

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------

Kontroly a pokuty

Koncesionářské poplatky musí platit každý, kdo odebírá elektrickou energii. Evidence poplatníků se porovnává s databázemi odběratelů elektřiny. Pokud se nepřihlásíte, riskujete pokutu až 10 000 Kč za televizi a 5 000 Kč za rádio. Pokuty se mohou opakovat a mohou být spojeny s úroky z prodlení a náklady na soudní řízení.

Jak zrušit přihlášení

Odhlásit se můžete v případě:

- Úmrtí poplatníka

- Ukončení vlastnictví přijímače

- Sdílení domácnosti s jiným evidovaným poplatníkem

O změnách je nutné informovat do 15 dnů.