Nejčastějším způsobem, jak podnikat na českém trhu je prostřednictvím obchodní společnosti. Mezi ty nejpoužívanější a nejznámější patří společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti.

Společnosti s ručením omezeným s.r.o. mají nejvíce zástupců. Společnost můžete získat založením nebo koupí ready-made společnosti již založené. Společnost s.r.o. má základní kapitál 200 000 Kč. Jménem společnosti jedná jednatel nebo jednatelé. Majitelem společnosti je společník nebo společníci. Společník může mít v jedné společnosti pouze jeden obchodní podíl. Podnikání společnosti s.r.o. se řídí získanými živnostenskými listy nebo předmětem činnosti uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku.

Akciová společnost a.s. má základní kapitál 2 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti je rozdělen do akcií. Majitel akcie je akcionář. Akcionář může mít v jedné společnosti více akcií. Jménem společnosti jedná představenstvo. Kontrolním orgánem je dozorčí rada.

Evropská společnost SE má základní kapitál 120 000 Euro a opět rozdělený do akcií. Evropská společnost se řídí zákony té členské země evropské unie, ve které má sídlo. Pokud se evropská společnost přesídlí do jiného členského státu EU v České republice zanikne a nově vznikne tam. Více o Evropské společnosti ZDE.