Rozdíl mezi sro a as:

- Základní kapitál akciové společnosti a.s. je 2 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným s.r.o. je 200 000 Kč.

- Majitelem společnosti s ručením omezeným je společník nebo společníci, kteří jsou uvedeni ve výpise z obchodního rejstříku. Majitelem akciové společnosti je akcionář nebo akcionáři. Majitelé akcií na jméno jsou uvedeni ve výpise z obchodního rejstříku. Držitelé akcií na majitele  ve výpise uvedeni nejsou. Akciová společnost může mít buť akcie na majitele nebo akcie na jméno.

- Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným s.r.o. je jednatel nebo jednatelé. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. Pokud je členů představenstva více, volí ze svého středu předsedu popř. místopředsedu.

Vedle akciové společnosti si od nás můžete pořídit ready-made společnost SE, čili evropská společnost.