Akcie na jméno je cenný papír. Akciemi je tvořen základní kapitál akciové společnosti nebo evropské společnosti. Podle počtu akcií připadá akcionáři počet hlasů.

Vedením akciové společnosti a evropské společnosti je pověřeno představenstvo. Evropská společnost může mít minimálně jednoho člena představenstva. Akciová společnost má od jednoho do tří členů představenstva. Pokud je členů představenstva více, mohou ze svého středu volit předsedu a místopředsedu představenstva.

Kontrolním orgánem akciové společnosti nebo evropské společnosti je dozorčí rada. Evropská společnost může mít opět jen jednoho člena dozorčí rady. Akciová společnost musí mít členy dozorčí rady tři. V představenstvu a dozorčí radě nemohou být stejné osoby.

Akciová společnost nebo evropská společnost může mít základní kapitál společnosti dělen buď na akcie na jméno nebo na akcie na majitele