Evropská akciová společnost je určena pro podnikání nejen na území České republiky. Evropská společnost se řídí nařízením Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti a směrnicí Rady ES č. 2001/86/ES, která doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. V ČR byl následně přijat zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.

Založení evropské společnosti lze za dodržení zvláštních podmínek: fúzí několika a.s. nebo SE, založení holdingové společnosti, založení dceřiné společnosti, změnou právní formy a.s.

Základní kapitál společnosti SE (evropská společnost) činí 120000 Euro.

Nařízení evropské rady upravuje přestěhování sídla evropské společnosti z jednoho členského státu EU do jiného. Víze informací ZDE.