Daně a vedení účetnictví patří neodmyslitelně k podnikání. Vždy každý podnikatel si musí pozorně rozmyslet, zda bude podnikat jako fyzická osoba, která ručí za všechny své neúspěchy v podnikání celým svým majetkem nebo právnická osoba. Nejčastější podobou právnické osoby je akciová společnost, evropská společnost nebo společnost s ručením omezeným. Zmiňované společnosti mají společné to, že ručí za své závazky základní kapitál společnosti, který je od 200.000 Kč u s.r.o., přes 2.000.000 Kč u a.s. až do 120.000 Euro u evropské společnosti.

Bez výjimky musí všechy obchodní společnosti i živnostníci vést příslušnou daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví, pravidelně odevzdávat zpracované výkazy státním úřadům, odevzdávat daňová přiznání k příslušným daním. Za zpracování účetnictví nebo daňové evidence je vždy zodpovědný jednatel společnosti nebo živnostník. Této odpovědnosti se může osoba zbavit tím, že si nechá účetnictví zpracovávat od externí účetní společnosti. Případné sankce a postihy za nesprávné vedení účetnictví budou hrazeny prostřednictvím pojištění odpovědnosti externí účetní společnosti. Ceník vedení účetnictví ZDE.