Společnost s ručením omezeným je nejprodávanější ready-made společnosti na českém trhu. Výše vkladu společníka ve společnosti s ručením omezeným musí být minimálně 20.000 Kč. Společník může mít v jedné společnosti pouze jeden vklad. Vklady společníků - podíly společníků musí být dělitelná na celé tisíce. Základní kapitál společnosti se musí rovnat celkovému součtu všech obchodních podílů společníků. Vklady společníků nemusí být vždy peněžité. Zákon umožňuje i nepeněžitý vklad. Tyto vklady musí být blíže specifikovány ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu.