Akciová společnost je obchodní společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.000.000 Kč a tvoří jej akcie.

První pravidlo akciové společnosti: Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Druhé pravidlo a.s.: Akcionáři neručí za dluhy společnosti. Výjimka viz. §56 odst.6.

Akciové společnosti řídí stanovy. Statutárním orgánem jsou členové představenstva. Představenstvo může ze svého středu volit předsedu. Dozorčí rada je tříčlenná.

Ready-made a.s. akciová společnost jde také koupit na splátky, více informací ZDE.