Společnost s ručením omezeným s.r.o. je nejpoužívanější formou právnické osoby v České republice. Základní kapitál společnosti činí 200.000 Kč. Pokud se rozhodnete koupit nový s.r.o. - ready made založené - nemusíte základní kapitál skládat. Tuto povinnost jsme za vás již splnili. 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatelů může být více. Jednatel může být pouze fyzická osoba. Jednatelé jednají jménem společnosti buď každý samostatně nebo společně. Může být i kombinace obou možností tedy, že jednatelé jednají každý samostatně do určité finanční částky. Nad tuto částku jednají společně.

Společník v s.r.o. může být 1 až 50. Společník je vlastně majitelem obchodního podílu tedy majitelem části nebo celé společnosti. Každý společník může mít v jedné konkrétní společnosti pouze jeden obchodní podíl.