Evropská obchodní společnost  je akciová společnost založena podle práva Evropské unie. Používá zkratku SE společnosti jako Societas Europaea. Základní kapitál evropské společnosti činí 120 000 EUR. Evropská společnost je řízena představenstem, které může být i jednočlenné. Na činnost představenstva dohlíží dozorčí rada, možno též jednočlenná.