S.r.o. je nejpoužívanějsí zkratkou společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručení omezeným je jednou z obchodních společností, které jsou zakládané nejčastěji za účelem podnikání. Jménem společnosti vystupuje a jedná jednatel. Majitelem nebo majiteli společnosti jsou společníci. Jednatel a společník může být jedna a tatáž osoba. Základní kapitál společnosti je 200.000 Kč.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) vznikne návrhem na zápis společnosti do obchodního rejstříku při rejstříkovém soudu příslušném dle sídla společnosti ČR.