Akciová společnost je společnost, která je založena společenskou smlouvou. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny.

Krom obecných údajů o firmě, jejím sídle, předmětu podnikání a činnosti a statutárním orgánu, je třeba povinně zapsat: základní kapitál; počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu akcií.