Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění určitých náležitostí charakter veřejné listiny.

Některé druhy právních úkonů musejí být povinně udělány ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu.

Notářským zápisem vznikají obchodní společnosti např. společnost s ručením omezeným s.r.o., akciová společnost a.s. nebo evropská společnost SE. Notářským zápisem se také provádí drtivá většina změn, které chcete v těchto společnostech provést, např. změna obchodního názvu společnosti, změna jednatele, přidání nových živnostenských listů.