Prodej nových, čistých, tzv. společností na klíč zapsaných do obchodního rejstříku je naprosto běžnou součástí podnikání v mnoha zemích Evropy i světa, a to i v Británii, kde lze založit novou společnost během jediného dne.

Typy společností, které můžete pořídit touto cestou jsou akciová společnost (a.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a evropská společnost (SE).

Akciová společnost - obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciové společnosti jsou ideální pro správu a provoz velkých podniků.

Společnost s ručením omezeným - společnost bývá zakládána k nejrůznějším účelům, je vhodná k široké škále činností od činností jednoznačně orientovaných na zisk až po činnosti neziskového charakteru.

Evropská společnost - společnost lze založit pouze za zvláštních podmínek, mezi nimiž vystupují jako podstatné znaky nadnárodní prvek a nutnost vytvořit základní kapitál alespoň 120 000 EUR. Společnost se řídí směrnicí Rady ES č. 2001/86/ES.