Obchodní firmou je název, po kterým je podnikatel zpsán v obchodním rejstříku a pod nímž je povinnen činit právní úkony. Firmou fyzické osoby je vždy její jméno a příjmení s případným uvedením dodatku odlišujícícm osobu podnikatele nebo druh jeho podnikání.

U právnických osob je firma podstatnou náležitostí každého zakladatelského dokumentu, ž čehož plyne, že tehdy, hodlá-li právnická osoba změnit svoji firmu, musí změnit zakladatelský dokument ( společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu) a v souvislosti s tím též stanovy, pokud je vydala.