Společník s.r.o. je osoba, která vlastní obchodní podíl společnosti s ručením omezeným. Společník může vlastnit v jedné společnosti s.r.o. pouze 1 podíl. Společnost může mít více společníků s.r.o. Společník s.r.o. může být současně i jednatelem stejného s.r.o. Společník může vlastnit více obchodních podílů různých společností s ručením omezeným. Jako jediný společník může mít soukromá osoba ze zákona maximálně 3 společnosti.