Založení a prodej evropské společnosti SE je jednou z hlavních služeb poskytovaných naší společností. Evropské společnosti jsou podobné akciové společnosti. Jejich základní kapitál je rozdělen do akcií (akcie na majitele nebo akcie na jméno). Výše základního kapitálu evropské společnosti činní 120.000 Euro. Evropskou společnost řídí představenstvo (může být i jednočlenné). Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Společnost vlastní akcionáři coby vlastníci akcií.  Jeden akcionář může vlastnit i více akcií jedné evropské společnosti.

Založit SE evropskou společnost je poměrně zdlouhavý a komplikovaný proces. Oproti tomu prodej evropské společnosti Vám umožní pořídit společnosti do 24 hodin. Takto prodaná společnost je připravená k okamžitému zahájení podnikání.