Společnost SE je tzv. Evropská společnost SE nebo také Evropská akciová společnost. Evropskou společnost SE řídí člen představenstva. Kontrolní orgán je člen dozorčí rady. Funkci člena představenstva a člena dozorčí rady nemůže vykonávat tatáž osoba. Základní kapitál společnosti činí 120.000 Euro a je rozdělen do akcií. Akcie se dělí na akcie na jméno a akcie na majitele. Zakladatel evropské společnosti se musí rozhodnout, které akcie zvolí, nemůže mít oboje zároveň. Během života společnosti lze formu akcií změnit. Majitel akcií je akcionář.