Společnost s ručením omezeným s.r.o. lze pořídit dvěma způsoby. Rychlejším způsobem je koupit společnost s ručením omezeným předzaloženou - ready made sro - připravenou k podnikání. Tuto obchodní společnost můžete pořídit během 24 hodin. Takto založené společnosti mají splacený základní kapitál společnosti v plném rozsahu. Během převodu společnosti dokážeme provést všechny požadované změny.

Pomalejším způsobem pořízení společnosti s ručením omezeným s.r.o. je společnost založit přesně na míru vašich potřebám.