Nákup s.r.o. je nejrychlejší možnost pořízení ready-made společnosti s ručením omezeným - ready-made s.r.o. Nákup s.r.o. znamená pořízení společnosti, která je již předzaložená a připravená k podnikání. Tato společnost je čistá, bez historie. Při nákupu s.r.o. dokážeme provést vámi požadované změny jako změna názvu, změna sídla společnosti, rozšířit předmět podnikání, změna jednatele a změna společníka případně rozdělení obchodního podílu.