Obchodní společnosti a družstva vznikají zápisem do obchodního rejstříku a výmazem z tohoto rejstříku zanikají. Z uvedeného důvodu je do obchodního rejstříku zapisován den, k němuž je právnická osoba do rejstříku zapsána, tedy den jejího vzniku. Zapisován je též den výmazu takové společnosti z obchodního rejstříku.Dnem zápisu do rejstříku se právnická osoba stává subjektem práva (získává právní subjektivitu), tj. má práva a povinnosti, tímtéž dnem získává zároveň způsobilost k právním úkonům (může např. vlastním jménem uzavírat smlouvy). Výmazem z rejstříku obojí ztrácí.

Nové společnosti s.r.o., a.s., a SE (evropské společnosti) na prodej zde


  Mohlo by Vás zajímat...