Podnikatel nebo obchodní společnost se může stát plátcem DPH (daně z přidané hodnoty) z několika důvodů:

- obrat překročí za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích stanovenou částku

- společnost nebo podnikatel o plátcovství DPH dobrovolně požádá

Ve chvíli, kdy se podnikatel nebo obchodní společnost stane plátcem DPH, musí podávat měsíčně nebo čtvrtletně (dle rozhodnutí příšlušného finančního úřadu) daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Další informace získáte na www.registracesrokdph.cz