Finanční úřad řídí finanční ředitelství. Finanční ředitelství a finanční úřady byly zřízeny roku 1991 na základě zákona č. 531/1990 Sb.

Vykonává správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy od fyzických osob, společností s ručením omezeným, akciových společností, evropských společností apod. Provádí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti. Vybírá poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále.