Akciová společnost a.s. může být založena jedním zakladatelem, pokud je tímto zakladatelem PO - právnická osoba. Fyzické osoby mohou akciovou společnost založit pouze v případě, že jsou minimálně 2 a více. Akciová společnost a.s. vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 

Základní kapitál společnosti je 2 000 000 korun a je rozdělen do akcií. Akciová společnost může mít buď akcie na majitele nebo akcie na jméno. Majitelé akcií na jméno jsou uvedeni na výpise z obchodního rejstříku. Držitelé akcií na majitele nejsou evidováni nikde.

Jménem akciové společnosti jedná člen představenstva. Pokud je členů představenstva více, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která má tři členy.

Členové dozorčí rady a představenstva mohou být současně i akcionáři.