Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Je-li jednatelů více, jednají jménem společnosti s ručením omezeným samostatně nebo společně. Způsob jednání stanoví společenská listina nebo stanovy. Jednatele jmenuje valná hramada.

Jednatelé musí zajistit řádné vedení účetnictví a předepsané evidence.

Ve společnosti s ručením omezeným se dozorčí rada zřizuje pouze pokud tak stanoví společenská smlouva nebo zvláštní zákon. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a na provoz společnosti s ručením omezeným. Může také nahlížet do účetních knih, závěrek. Členové dozorčích rad jsou voleni valnou hromadou.

Zavoláme Vám!

Chcete se nás na něco zeptat?

phone

Napište nám Váš telefon
Zavoláme Vám zpět

 

 

raif