V problematice ohledně daně a vedení účetnictví je pro většinu lidí obtížné se orientovat. Nejen vedení účetnictví ale i daňová problematika obsahuje mnoho náročných procesů, které jsou většině lidem skryté. Je vždy lepší najmout na účetní a daňové záležitosti odborníka.

V ČR máme přímé daně: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z nemovitosti, daň dědickou darovací a daň z převodu nemovitostí, a poslední daň silniční.

Nepřímé daně jsou: daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň a ekologické daně.

Nesrozumitelné daně v překladu znamenají

- evidence účetních a daňových dokladů

- výpočty daní, daňové přiznání

- zpracování výkazů a formulářů pro státní správu

- jednání s úřady

Obchodní společnosti jako jsou např. akciová společnost, evropská společnost nebo společnost s ručením omezeným, mají povinnost vést podvojné účetnictví. Živnostníci mohou volit mezi vedením účetnictví a daňovou evidencí.

Další informace získáte na www.priznanidanezprijmu.cz