Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Založit ji může i jeden zakladatel jako PO právnická osoba. Před založením si musíte vybrat ze dvou typů akciových společností. První typ je klasická akciová společnost a.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč. Druhým typem je evropská akciová společnost SE se základník kapitálem 120 000 Euro.

Základní kapitál obou typů akciové společnosti je rozdělen do akcií na jméno nebo na majitele.