Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je nejlepší formou obchodní společnosti zejména pro drobné či střední podnikatele. Založení společnosti s ručením omezeným je časově náročný a zdlouhavý proces. Navíc musí společníci složit základní kapitál na bankovní účet, kde je bankou blokován do doby, než bude společnost založena. Ready made společnosti s.r.o. na prodej je nejlepší a nejrychlejší variantou pořízení společnosti. Vyhnete se povinnosti skládat základní kapitál. Ready made společnosti jsou předzaložené a jejich základní kapitál je již splacen. Na tato pořízenou společnost můžete začít podnikat během 24 hodin.