Akciová společnost je forma obchodní společnosti, jejíž základní kapitál činí 2 000 000 Kč a je rozdělen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Akcionář akciové společnosti neručí za závazky společnosti.

Akcie je cenný papír. Akcie dělíme na akcie na jméno a akcie na majitele. Akcie na majitele je libovolně převoditelná.

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. Pokud bude zakládaná jedním zakladatelem, musí to být právnická osoba (jiná obchodní společnost).

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada se musí konat minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolává představenstvo.

Statutárním orgánem je představenstvo, které se může dělit na předsedu, místopředsedu nebo člena.

Na výkon představenstva dohlíží členové dozorčí rady. Dozorčí rada je tříčlenná.

Akciovou společnost lze pořídit ready-made stejně jako společnost s ručením omezeným nebo evropskou společnost. Prodej akciové společnosti lze uskutečnit během 24 hodin. Nová akciová společnost (akciovka) na prodej je čistá, bez závazků a pohledávek, na kterou nikdy nikdo nepodnikal. Byla založená pouze za účelem dalšího prodeje.

Seznam nových ready-made akciových společností na prodej ZDE.