Akciová společnost je obchodní společnost, která má základní kapitál rozdělený na stejné části, na akcie. Je to právnická osoba, která má jako statutární orgán představenstvo, které se volí. Nejjednodušší je si pořídit ready made společnosti . a.s., s.r.o., SE.

Akcie mohou být akcie na majitele nebo akcie na jméno. Akcie na majitele jsou také tzv. anonymní akcie. Držitelé anonymních akcií jsou anonymní akcionáři.

Jeden akcionář může být držitelem více akcií jedné akciové společnosti nebo evropské společnosti. Akciová společnost nebo evropská společnost se musí rozhodnout jestli bude mít akcie na jméno nebo akcie na majitele.