Evropská společnost SE je momentálně nejvýhodnější a nejmodernější druh společnosti a je velmi vhodnou právní formou kapitálové společnosti pro podnikání v České republice.

Evropská společnost nabízí řadu výhod nesrovnatelných s jiným typem kapitálové společnosti. Běžný provoz společnosti SE je stejně jednoduchý jako u společnosti s.r.o. nebo a.s. a řídí se stejnými pravidly a předpisy pro podnikání.

Pokud se rozhodnete koupit SE zaručíme se za to, že tato společnost nemá žádné závazky ani pohledávky a má splacený základní kapitál.