Koupě společnosti

Obchodní společnosti, které lze bez větších problémů koupit jsou: akciová společnost, společnost s ručením omezeným a evropská společnost.

Akciová společnost - je čistě kapitálová společnost. Její hospodaření je nejvíce ze všech společností kontrolováno obchodním zákoníkem. Společnost zastupuje představenstvo. Hodnota základního kapitálu akciové společnosti je 2.000.000,-- Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie.

Společnost s ručením omezeným – zakládá se společenskou smlouvou sepsanou formou notářského zápisu. Zakládá-li společnost zakladatel jediný, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina, která však musí mít tytéž náležitosti formální i obsahové jako společenská smlouva.

Evropská společnost - základní kapitál společnosti je 120.000 Euro, přepočítávaných na koruny dle kurzu aktuálního v den založení společnosti. Základní kapitál se dělí na příslušný počet akcií, dle rozhodnutí valné hromady.