Mezi firmy, které lze bez větších problémů koupit jsou: ready -made akciová společnost, ready -made společnost s ručením omezeným a ready-made evropská společnost.

Akciová společnost - je kapitálová společnost. Společnost zastupuje představenstvo. Hodnota základního kapitálu akciové společnosti je 2.000.000,-- Kč.

Společnost s ručením omezeným – zakládá se společenskou smlouvou sepsanou formou notářského zápisu.

Evropská společnost - základní kapitál společnosti je 120.000 Euro. Základní kapitál se dělí na příslušný počet akcií, dle rozhodnutí valné hromady.