Akciová společnost je právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je volené představenstvo. Majetek je rozdělen na určitý počet akcií; jak se s akciemi obchoduje, vzniká a mění se i jejich tržní hodnota.

Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, musí pro případ ztráty vytvářet rezervní fond, akcionář za závazky společnosti neručí a ani není povinen uhradit ztrátu společnosti.

Koupit lze ready-made a.s. společnost, která nemá žádné pohledávky ani závazky, je bez historie a má splacený základní kapitál.