Fyzická osoba, je-li podnikatelem, může a v případech stanovených obchodním zákoníkem musí být zapsána do obchodního rejstříku.

Povinnost fyzické osoby podat návrh na zápis do obchodního rejstříku vzniká, když provozuje živnost průmyslovým způsobem ve smyslu živnostenského zákona.

Základní rozdíl mezi fyzickou osobou a právnickou osobou je, že fyzická osoba ručí za své neúspěchy v podnikání celým svým majetkem. Mezi právnické osoby patří např. Evropská společnost SE, akciová společnost a.s. nebo společnost s ručením omezeným s.r.o.